شعری از مهنه بابا

 در تکمیل مطالب مربوط به بخش های خود سانسوری و ناگفته های کنکور 91 و ضعف دیپلماسی و  ... شعری از مهنه بابای ترکمن ها ( شیخ بو سعید خودمان) تقدیم به شما : 

وافریادا ز عشق وافریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر داد من شکسته دادا دادا

ورنه منو عشق هرچه بادا بادا

/ 0 نظر / 52 بازدید