اقوام، قبایل و طوایف ترکمن

قبایلوطایفههایترکمن

قبایل ترکمنستان و محل زندگی آن ها در گذشته های نه چندان دور و امروزه  به شرح زیر بوده و هست :

1. علی ایلی ( Alili ) : در شمال افغانستان و ایران ( قوچان ) و ترکمنستان پراکنده اند.

2. آتا ( Ata ) : در خیوه ی ازبکستان و شمال ترکمنستان زندگی می کنند.

3. ارساری ( Ärsary ) : در جنوب ازبکستان، اطراف بلخ در افغانستان، در حوالی مرو و یولاتان وچهارجوی  ترکمنستان پراکنده اند.

4. چاودور ( Çawdur ) : در منقشلاق و خیوه ی ازبکستان و دشت های میان خزر و آرال پراکنده اند.

5. گوگلان (Goklen ):  عمده ی آن ها در ایران و نیز در نواحی جنوب غربی ترکمنستان زندگی می کنند.

6. یمرلی ( Ýemerli ) : در اطراف آمودریا پراکنده اند.

7.  ساقر ( Sakar) : در استان ماری ( مرو ) زندگی می کنند.

8. سالیر - سالور  (Salyr ) : در نواحی سرخس و مرغاب زندگی می کنند.

9. ساریق - ساروق ( Saryk ) : درمرغاب، یولاتان، تخته بازار و نواحی شرق عشق آباد ساکنند .

10. تکه ( Teke ):  از مهمترین قبایل ترکمن هستند که علاوه بر ایران و افغانستان، دراستان های مرو و آخال و نواحی شمال شرقی این کشور پراکنده اند.

11. یموت ( Ýomut ) : از قبایل پرجمعیت ترکمن هستند که موطن اصلی آن ها اطراف دریای خزر و شمال کشور بوده است که در تمام ترکمنستان پراکنده اند.

/ 1 نظر / 100 بازدید
مریم

قوچان ترکمن داره؟اسم راز و جرگلان رو شنیدین؟بیشترین ترکمن بعد از گنبد و ترکمن صحرا در بجنورد قرار داره نه قوچان میشه گفت اصلا قوچان ترکمن نداره